Verslagen 2010


28 november -Bridge2fame 22 Mix-middag

Zaterdagavond om 21.30 gaat mijn mobiel: Escape aan de lijn. Vanwege 2 ziektegevallen in de band, moeten ze zich helaas afmelden. Goh, wat jammer! Maar niks aan te doen en beterschap. Wat nu? Toch maar proberen nog vervanging te zoeken, daarvoor hebben we de reservelijst. Oproep op hyves, telefoon, mail. Alles uit de kast trekken. Maar ja, wie bereik je nu nog op zaterdagavond? De volgende dag ook nog geen positieve reacties. Dan maar met 3 bands. Mogelijk kunnen ze een paar nummertjes meer spelen.

Om 13 uur vol goede moed richting Us Honk, om de boel klaar te zetten. Dat gaat elke keer vlotter, dus we waren mooi vroeg klaar. De band Stonehawk uit Sneek was er ook al mooi op tijd. Float a Ziggy moest ik nog even van het station in Mantgum halen. Ondertussen was het al ongeveer kwart voor 4, het wachten was op Unrecordable uit Leeuwarden. Zij zouden als eerste moeten optreden, nu Escape was uitgevallen. Maar al wat er kwam, geen Unrecordable! Het wachten duurde maar, dus maar een telefoontje er aan wagen: maar er werd niet opgenomen. Nog meerdere pogingen gedaan, maar Unrecordable bleef unreachable.

Uiteindelijk dan toch maar de knoop doorgehakt. Stonehawk moest dan toch maar als eerste op de planken, het was inmiddels ook al tegen vijven. Gelukkig, eindelijk muziek in de tent! En hoe! De metalmannen van Stonehawk speelden er gruwelijk op los en frontman Lennart brulde de zenuwen van zich af! Enkele nummers die de revue passeerden, waren “Shot”, “Shake your blood”, “War of Doom” en “Fuel and Destroy”. Geweldig! Wat ons betreft voor herhaling vatbaar! In een kleine pauze, met opnieuw telefoonverkeer zonder succes, gingen er onder de aanwezigen al heel wat kreten de ronde: Unbelievable, Unreliable en unacceptable. Niet komen opdagen is not done…. en dan ook nog onbereikbaar…

Als tweede en tevens laatste beklom de grungeband Float a Ziggy het podium. Ze waren helemaal met de trein vanuit Groningen gekomen. Respect, hoor! Een jaar terug hadden ze ook al eens bij ons gespeeld, en ondertussen hadden ze een nieuwe bassist (Romke) aangetrokken en ook enkele nieuwe nummers op de setlist. Met de lekkere stem van zanger Omar brachten ze afwisselend rustige en dan weer wat heftiger nummers, maar rocken deed het zeker! O.a. “Running”, “Unconditional”, “Third layer” en “Acid Rain” kwamen voorbij. Super mannen! Na nog een extra toegift was daarmee het muzikale gedeelte alweer voorbij.

En ondanks de teleurstellende opkomst van publiek en bands, hebben we het toch erg gezellig gehad hoor. Tegenwoordig zijn er meerdere gelegenheden in de regio die ons voorbeeld zijn gaan volgen op de zondagmiddag, dus we hebben concurrentie en de mensen kunnen maar kiezen waar ze naar toe willen. Maar goed, degenen die er waren hebben het naar de zin gehad en daar gaat het om! Bedankt allemaal!!


23 oktober -Bridge2fame 21 Fryske Rockjûn

Nei inkele moannen simmerstop hiene we wol wer sin oan in feestjûntsje! Fjouwer Fryske Rockbands soene komme te spyljen. Om de Fryske taal in bytsje te promoaten hiene we spesjaal foar dizze jûn de PraatmarFrysk-praatpeal regele en wat aksjemateriaal by de Afûk helle. Us Honk wurde fersierd mei de reade tútlippen en in skaaltsje mei buttons en ien mei lekkere swiete tútsnoepkes (fan Doutzen) stiene klear! Middeis hie it B2F-team de hiele brut al klearsetten, dus doe koene we jûns kalm oan dwaan. De bands kamen ek moai op’e tiid en fielden sich al gau thús yn Us Honk.

Om goed healwei tsienen gongen we los mei de earste band: NNB út Dronryp. NNB betsjut Noch Net Bekind, mar oan harren folle aginda te sjen kloppe dat net hielendal mear. Dizze 3-mansband hie in flinke setlist mei fleurige “willepunk”achtige ferskes, oer “moat wurkje”, “de del fan ‘63” , “droege bek” en “wâldpyk”ensa. Se hienen der sichtber nocht oan. Even hie de bassist wat problems mei syn apparatuur, mar troch help fan in oare band wie dat gau ferholpen. Jammergenôch koene se net sa lang bliuwe want se moasten yn Dronryp ek noch optrede. Mar foar ús wiene se in leuke iepener fan de jûn!

As twadde kaam op’e planken de gloednije band Voskov’s Grodzemods. Allegear hiene se earder yn oare bands spile, mar no as soarte fan freoneploech wiene se wer wat nijs begûn. En Britswert hie de primeur fan harren earste optreden! Sûnt koart hiene se der ek noch in 6-de lid by: de bassist, dat it poadium stie aardich fol. En mei 3 gitaren kaam der genôch lûd út de speakers: grodzerock! Se hiene noch net sa’n lange setlist, mar wat se hearre lieten wie hiel ferrassend en kaam út’e grûn fan harren hert! Foaral it liet “omdat ik fan dy hâldt”! Geweldich!

Tredde band wie Kramtried út Damwâld. Sy hiene al ris earder by ús spile, mar ûndertusken hie de band sich útbreiden mei perkussionist Theun. Dus oan slachwurk net te min! Ienig froulik bandlid, bassiste Nynke, hold har rustich steande tusken har rûge, swittende mannen. Ek dizze kear sloech de drummer der driftich op los, as hong syn libben der fan ôf! Se songen û.o. oer :”nea wer dreame”, “libje”, en “se komme foar my”.

As lêsten setten dEROELS út Winsum e.o. Us Honk noch even op’e kop. Se iependen mei it nûmer “Haadsiedders”, wêrby de gitarist in soarte fan boerka oer de kop hie en búkdûnseres Carolien it publyk fermakke mei ferleidelike bewegings. Mei byldfragminten dy’t fia de beamer op it skerm te sjen wienen, wie it plaatsje kompleet! (al naam it wol wat ekstra romte yn beslach, mar goed..) Se makken der in te gekke sjo fan, by “it Ritueel” sieten op’t lest 3 man op it drumstel te rammen, haha. En ek de glitterbom makke der in lekker soatsje fan! Undertusken wie’t ek wol 2 oere west, doe hiene se dan dochs hast “it ein yn’e bek”.SUPER DE ROELS!

Wat in geweldige jûn, geweldige bands en geweldich publyk! Ek de praatpeal soarge foar de noadige hilariteit. Earst wie men wat skruten, mar hoe letter op’e jûn, hoe dryster se wurden. Hâld de site fan PraatmarFrysk mar yn’e gaten; benijd wat foar ûnsin der allegear op stean sil. Mar foar ús is wol dúdlik dat Frysk Allemachtich Rockt!

Bedankt allegeare en oant de folgjende kear!


1 mei -Bridge2fame 20 Rock&Roll

De 20-ste keer alweer en tevens afsluiter van dit winterseizoen. Wat gaat de tijd toch snel! In plaats van meerdere bands zou nu 1 “iets gevorderde” band optreden, die al een avondvullend programma kon verzorgen: de 3-mans formatie LOADED DICE, met Rock ’n roll en Rockabilly muziek. Bijna een jaar terug zagen we hun bij Troanies Rockbattle in Wommels, waar ze net niet in de prijzen vielen. Maar wij wisten genoeg: die moeten bij ons spelen!!! Zo gezegd, zo gedaan en nu was het dan zover!

Sinds kort hadden ze een eigen geluidsman + apparatuur, dus onze eigen Geert had een keer vrijaf en kon vanavond ook even met de voetjes van de vloer! (Ook 1 van zijn hobbies). Om het plaatje helemaal compleet te maken hadden we enkele Rock&Roll dansers uitgenodigd om een showtje te geven (Bedankt voor het regelen, Paula!)

Nou, die combi was een groot succes! De band en de dansers vonden het geweldig en ook werkte het aanstekelijk op het publiek. Bij nummers als “summertime blues”, “don’t be cruel” en “tutti frutti” is het ook bijna onmogelijk om stil te blijven staan. De ouderen waanden zich weer even in de 50’s, maar ook de jongeren vonden het helemaal te gek! En een conditie dat die dansers hadden, om “U” tegen te zeggen! Springen en zwieren, en af en toe vloog er weer een van de dames door de lucht: Super!

De mannen van Loaded Dice maakten er ook een leuk showtje van en ze hadden er zichtbaar lol in. Okke haalde zo nu en dan wat kunstjes uit met de contrabas, liggend of er bovenop, wat voor de nodige hilariteit zorgde. De topper bewaarden ze tot de laatste sessie met acrobatische toeren tijdens het nummer “fishnetstockings” . Gitarist Hidde klom al spelend bovenop de contrabas en ook drummer Haye kwam al trommelend achter zijn drumstel vandaan: GEWELDIG!! Zo was het al aardig na 2-en dat aan deze beregezellige avond een einde kwam. Wie het nog es wil zien moet maar even op onze hyves of youtube kijken voor de filmpjes. En als ik het goed begrepen heb, krijgt deze avond nog een staartje in augustus ;-)

Tot slot nog even dit:
In één van de pauzes werden ondergetekende & co totaal overwacht in het zonnetje gezet door de bhc van Us Honk, als dank voor de organisatie van B2F. Helemaal te gek natuurlijk, al had het wat ons betreft helemaal niet gehoeven. We doen het met heel veel plezier en het was nooit gelukt zonder alle hulp en steun van het hele B2F-team, de bhc van Us Honk en alle andere vrijwilligers. Dus namens ons: JULLIE ook hartstikke bedankt!!! Ook alle bands die de afgelopen jaren bij ons gespeeld hebben willen we bedanken, want zonder muziek geen B2F!! So keep on rockin’, dan kunnen we nog heel wat jaartjes doorgaan!!!!

Voor nu iedereen een zonnige zomer toegewenst en tot oktober!


21 maart -Bridge2fame 19 CvK bands

Wat een weertje op deze eerste lentedag! Met recht een heerlijke “zon”dag, iedereen was dan ook vrolijk gestemd! Maar de muziek zou toch echt binnen in Us Honk plaatsvinden.

Deze middag zouden er bands optreden van het Centrum voor de Kunsten uit Sneek. Zij volgen daar popworkshop-lessen, waar ze leren wat er allemaal komt kijken bij het spelen in een band: samenwerken, samen spelen, naar elkaar luisteren, presentatie enz. Dit alles onder begeleiding van docent Bruno Rummler, die bij 3 van de bands de baspartijen voor zijn rekening zou nemen. De laatste band op het programma speelt al zelfstandig en zijn ook wat ouder, maar de drummer loopt momenteel stage bij het CvK. Wij zijn erg blij met de samenwerking met het CvK, die elk seizoen een zondagmiddag vullen, en omgekeerd vinden zij het ook leuk om in Britswert te komen. Zo snijdt het mes aan 2 kanten.

Als eerste was de jonge band Hot ’N Furious aan de beurt. Tot voor kort nog TZN (tijdelijk zonder naam), nu dus mèt naam. Vorig jaar hebben ze ook bij ons gespeeld, maar inmiddels is de samenstelling weer veranderd. Met de 2 nieuwe zangeresjes Aletta en Loïs, nog ietwat verlegen maar toch met de steun van elkaar, lieten ze flink van zich horen met allerlei covers van o.a. Anouk. De officiële bassist Mark (11 jaar) had zich vergist in de locatie en kon nog net op het nippertje het laatste nummer meespelen. Hij stal hiermee wel gelijk de show! Goed gedaan, allemaal hoor!

Vervolgens de band MEUK (Met Een Unieke Klank), die ook verschillende covers speelden, zoals “jailhouse rock” ,“just a flirt” en “good god”. Zo te zien hadden zij geen last van plankenkoorts, heel vrij en ontspannen werkten ze hun setlist af. Zangeres Dian leek er geen moeite mee te hebben, zelfs toen even de microfoon uitviel wist ze dit probleemloos op te lossen. Ook de gitaristen gaven leuke solootjes weg. Super!

Ook Net sa ’t hjeart had al eerder bij ons gespeeld, maar ook hier waren wisselingen geweest: nieuwe drummer en nieuwe zangeres. Zo gaat dat soms met beginnende bands, door verhuizing of studie o.i.d., maar gelukkig dat er weer nieuwe talenten voor in de plaats komen. Zangeres Kimberley doet niets liever dan zingen, zit in meerdere bands en is hier bijna dagelijks mee bezig. Met een leuk repertoire van bekende top100-hits, o.a. “venus” en “you oughta know” speelden ze de sterren van de hemel.

Als laatste de Groninger/Leeuwarder band Sixthfinger met experimentele rock. Een heel arsenaal aan apparatuur, compleet met computers, werd het podium opgesjouwd. Het lag vol met snoeren en er bleef maar net ruimte genoeg voor de 7 bandleden. Ze spelen ongeveer een jaar samen en dit was hun 3de optreden. Ze schrijven hun eigen muziek en zijn druk bezig hun repertoire uit te breiden. Op hun setlist stond :“a new beginning of my end”, “flat”, “mechanical”en “sundown”. Jammer dat het na deze 4 nummers al afgelopen was, we hadden graag nog wat meer gehoord! Houd ons maar op de hoogte van jullie vorderingen!

Omdat de ombouwtijd tussendoor vrij vlot ging, waren we zowaar vroeger klaar als anders. Inmiddels was het publiek ook al aardig uitgedund. Dat is wel eens wat jammer van de muziekschoolbands. Deze bandjes gaan vaak na hun eigen optreden al weer richting huis. Terwijl het juist voor hun zo goed is om ook naar andere bands te luisteren en interesse in te tonen. Daar kun je een heleboel van leren of nieuwe ideeën van opdoen.

Maar goed, niet zeuren. Iedereen heeft weer z’n uiterste best gedaan en we hebben weer een geslaagde middag gehad! Alle medewerkers en betrokkenen hartstikke bedankt en tot een volgende keer!


20 februari -Bridge2Fame 18 Rocknight!

En zo hoppen we van de ene bridge2fame naar de andere! Voor je het in de gaten hebt, zijn we alweer een eind op weg met ons winterprogramma.

Deze zaterdagavond stond in het teken van de rock: 3 bands met verschillende stijlen rock, elk op hun eigen manier. Het enige wat ze gemeen hadden is dat ze puur uit mannelijke leden bestaan.

Als opener van de avond de 4-mans band Taster uit Zwolle. Althans daar is hun centrale oefenbasis. Wonen doen ze verspreid over heel Nederland. Hun alternatieve rock was een lekkere binnenkomer, met o.a. nummers als “something to rewind”, “off the ground” en “worn out”. Niet gelijk te heftig, zo kon het publiek vast even opwarmen. Lekkere sound mannen!

De speedrockers Rock Oil Roadhogs uit Sybrandaburen waren als tweede aan beurt. Vanaf het begin was hun speedrockmachine goed op dreef! Vele items werden bezongen, o.a. “high octane gasoline”, “robbery”, maar ook speciaal voor de lieve ladies: “bad bitch bootcamp” en “evil female”. Ondanks de vele fans die mee waren gekomen, kwam het publiek niet echt in beweging. Maar aan de uitlatingen te horen, vonden ze het toch geweldig!

Whatsaname stond als headliner op het programma. Deze 4 powerrockers uit Franeker hadden al eens eerder in Britswert gespeeld op een zondagmiddag. In de tussenliggende periode druk bezig geweest met promotiewerk , maar nu dan helemaal klaar voor het echte werk! Met een breed scala aan covers van “top of the pops”tot “my generation” alleen dan net even anders gebracht, en ook enkele eigen nummers “whatsaname” en “blindfold” stoomden ze als een intercity-trein dik anderhalf uur achterelkaar door, non- stop. Super! Voor de meesten was stilstaan geen optie (op de barhangers na), de voetjes kwamen van de vloer en af en toe werd een poging tot pogo’en gedaan, maar de twijfel daartoe won het bij de jongeren. Na nog een extra toegift waren ze (de band) dan ook helemaal kapot en kwam er een einde aan deze gezellige, goed bezochte avond.

Voor de schaatsliefhebbers onder de bezoekers was nog een beamer en groot scherm geregeld, zodat de olympische spelen niet gemist hoefden te worden. Al met al werd het zo weer een latertje...

Iedereen hartstikke bedankt! Het was weer toppie!
Filmpjes kun je bekijken op www.youtube.com/user/Bridge2Fame


31 januari -Bridge2Fame 17 Metal-middag!

Deze keer weer eens ‘ouderwets’ B2F op de zondagmiddag. Het weer zat niet mee, ondanks mijn schietgebedje. Wéér sneeuwbuien, maar gelukkig geen afbellers. De band Sincerus kwam al mooi vroeg aanzetten, terwijl ze pas als laatsten op de planning stonden. Maar dat vonden ze helemaal niet erg. De andere bands volgden al snel, en zo werd het al gelijk een gezellige boel, want ze kenden elkaar wel van andere optredens. Alleen een deel van de manschappen van Baldrs Draumar waren wat verlaat. Zij waren tijdens hun krijgstocht uit de koers geraakt, maar via omwegen haalden ze toch de Britswerter nederzetting.

Om 16.00 uur besteeg Lyonite uit Berlikum als eerste de planken. Deze 5-koppige band bracht met hun melodisch/symfonische metalklanken en een vleugje gothic van frontlady Claudia , het publiek gelijk in de goeie sfeer. Met o.a. nummers als ‘cornered’, ‘pride’ en ‘the spirit and the runner’ zetten ze een geweldig stukje muziek neer. Zeker een band om in de gaten te houden!

Als tweede trad de 5-mans deathmetalband Wakeful uit Leeuwarden aan. Ze waren een tijdje uit de running geweest, maar met de komst van nieuwe drummer Grit waren ze weer compleet en klaar voor optredens. Het geluid van snoeiharde gitaren en het gebrul en de screams van Snuk vulden de zaal. Onderwerpen als ‘schizofrenic hysteria’, ‘claustrofobic’ en ‘human enslavement’ passeerden de revu. Dat het heeel diep uit hun ziel(?) kwam is een ding dat zeker is! En ondanks wat technische problemen brachten ze het er goed van af.

Ja, en toen kwamen de mannen van folkmetalband Baldrs Draumar uit Dokkum het podium bestormen. Gekleed in de laatste mode van de vikingen, geschminkt met blauwe strepen in het gezicht en compleet met bijl en ander materieel wilden ze Britswert veroveren met stoere krijgsliederen, vermengd met ‘vrolijke’ deuntjes op de synths. Nou die strijd was snel gestreden, want het publiek deed naar hartelust mee met de liederen als ‘Hod og Mistelteinen’ , Soannen fan Inguz’en ‘Hva Faen’ met zowel Noors, Engels als Frysk in de teksten . Maar na een half uur alles gegeven te hebben, legden ze toch het bijltje erbij neer;-) Hartstikke leuke show mannen!

Als laatste de Leeuwarder progressive/deathmetalband Sincerus. Symfonische klanken van de synths, beukende gitaren en ritmische drums samen met boegbeeld HarmJan op zang en grunts, aangevuld met de hoge backing vocals van gitariste Methilda , maakten het plaatje compleet. Op hun setlist stonden o.a. de nummers: ‘Act of Violence’, ‘Endeavour’ en ‘Karma’. Een geweldige show, die nog wel wat langer had mogen duren! Ook het publiek ging nog even lekker headbangend uit z’n dak, ook zij hadden nog geen last van metaalmoeheid ;-)

Al met-al een heerlijke heftige metal-middag die ondertussen wel aardig uitgelopen was. Bedankt mensen voor de toffe sfeer en wie weet tot een volgende keer! En de bands die meedoen aan de Metal-Battle: Heel veel succes toegewenst!


2 januari -Bridge2Fame 16 New-Years Punkparty

s Middags flinke sneeuwbuien, en nog net geen weeralarm maar we begonnen em wel wat te knijpen. Wat moet je: de hele boel cancelen of hopen dat het mee zal vallen? De telefoon bleef stil, dus toch maar doorzetten.

Gelukkig!! Drie van de 4 geplande bands kwamen gewoon opdagen, alleen de meidenband Planet Eyelash belde af. Zij zagen het niet zo zitten om met dit weer de reis naar Britswert te maken. Jammer maar helaas. Nu nog maar afwachten of er nog wat publiek zou komen.

Om goed half tien waren er nog maar zo’n 2-3 handjes vol bezoekers, maar met de andere bandleden + vrijwilligers erbij, hoefde de eerste band toch niet voor een lege zaal te spelen. Deze 3-koppige punkrockband Kids from Harbortown (IJmuiden) hadden de barre tocht over de Afsluitdijk goed doorstaan en met veel enthousiasme beten ze de spits af. Ze speelden in uptempo eigen nummers over ‘the ship’, ‘the sea’ e.d. (zaken die met de havenstad te maken hebben?) , maar ook over ‘the fight’ en zelfs het lekkere drankje ‘fristi’. Hartstikke leuk mannen, petje af!

Na een kleine (rook)pauze beklom de Utrechtse band Sidewalk het podium. Nog zo’n driemans band die met gevaar voor eigen leven naar Britswert waren gekomen. Maar zij waren al wel wat gewend, ze hadden in de kerstvakantie een tourtje door Nederland en Belgie gedaan. Bassist Pieter kwam op met een Arabosjaal om z’n hoofd gebonden, maar zo te zingen werd al snel te warm en benauwd. Met veel plezier speelden ze o.a. ‘where to go’, ‘teacher’, ‘no more emo’, soms even ouwehoeren tussendoor en zelfs werden ze nog even bijgestaan door een van de fans. Zo maakten ze er een leuk showtje van.

Als hekkesluiter de spontane band Sparky’s Revenge uit Harlingen, die aardig wat fans hadden meegenomen. Zanger/gitarist Geit sprong heen en weer en op en van het podium om het publiek wat los te krijgen. Eigen nummers over Neptunes Navy, Memories, Nightswimming enz. klonken door de speakers. In zijn enthousiasme trapte de zanger zijn eigen bril ook nog aan gort! Oeps! Foutje! En hoewel de zaal inmiddels aardig voller was geworden, bleef de helft van de aanwezigen toch een beetje op veilige afstand aan de bar hangen. Mogelijk waren ze toch nog wat te brak om uit hun dak te gaan, zo vlak na oud en nieuw. Ondanks dat toch een gezellig sfeertje! En zo kwam alles toch weer op z’n pootjes terecht!

Met dank aan alle bandleden, vrijwilligers en publiek, die met dit winterweer toch gekomen zijn! Super! En ik heb begrepen dat iedereen ook weer veilig en heelhuids thuisgekomen is. Tot slot nog een wens voor iedereen: Keep on rockin’ in 2010!!!